wp72351d5a.png
wp72351d5a.png

Bart Wever Consulting /  adres: Menstraat 11, 7411 EX Deventer  /  tel  0570-600101  /  mobiel 06-11510797  /  fax  0570-671289  /  e-mail: bartwever@bartwever.nl

www.bartwever.nl   /   Kvk 08165277  /   BTW nr. NL0595.22.057.B01  

 

 

 

wp215f26e2.png
wp739d3775.png

Bart Wever Consulting

0570 - 600 101

06 - 11 510 797

bartwever@bartwever.nl

Menstraat 11

7411 EX Deventer

wp1e06fdfc_0f.jpg

mr Bart Wever

 

“ Sinds het midden van de jaren 80 ben ik actief als belangenbehartiger en adviseur in het openbaar onderwijs. Ik ben in verschillende rollen werkzaam geweest bij het grootste openbare schoolbestuur van noord Nederland, bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en bij VOS/ABB.

 

Als generalist met een bestuurlijk/juridische achtergrond sta ik bestuurders en directies terzijde als inhoudelijk adviseur en procesbegeleider. Daarbij kan het gaan om een bestuurlijke verzelfstandiging, een overstap op het CvB/RvT model, het regelen van de interne verhoudingen of een onafhankelijk expertadvies over de beloning van het topmanagement.“

Bart Wever Consulting is een landelijk werkend  adviesbureau, gespecialiseerd in bestuurlijk/juridische advisering van onderwijsinstellingen.

Oprichter van Bart Wever Consulting is mr Bart Wever.

 

De dienstverlening van Bart Wever Consulting omvat de volgende elementen:

  • Projectmanagement van bestuurlijke verzelfstandigingstrajecten in het openbaar onderwijs (van integraal bestuur of bestuurscommissie of openbaar lichaam naar een openbare stichting).
  • Omzetting van het klassieke bestuursmodel naar het model van een CvB of directeur/bestuurder met een raad van toezicht
  • Het uitwerken van de interne bestuurlijke verhoudingen in een handboek governance.
  • Het uitwerken van de interne verhoudingen tussen CvB/bestuurder en het schoolmanagement in een statuut en management-contracten.
  • Beloningsbeleid en functiewaardering.
  • Het verzorgen van seminars en presentaties over actuele thema’s voor eindverantwoordelijken.

Raad van toezicht in de lift

In het openbaar voortgezet onderwijs wordt in hoog tempo het klassieke bestuursmodel omgezet in een meer eigentijds bestuursmodel van een professioneel bestuur(der) met een raad van toezicht.

Na het voortgezet onderwijs zien we nu de eerste Colleges van Bestuur in het openbaar en bijzonder primair onderwijs ontstaan.

--> lees meer

 

Beloningsbeleid nog rudimentair

Als de minister de “BAPO-hobbel” weet te nemen komt er een substantieel bedrag beschikbaar voor het beloningsbeleid. In de praktijk hebben de instellingen in het onderwijs nog weinig beleid op dit terrein ontwikkeld. Het wordt straks nog een hele toer voor de scholen om deze extra middelen op een effectieve manier te besteden.

--> lees meer

 

Seminars voor eenpitters

Dit voorjaar start Bart Wever met een aantal regionale seminars voor eindverantwoordelijke bestuurders/directies van eenpitters in het openbaar voortgezet onderwijs. De opzet is om per bijeenkomst een relevant thema inhoudelijk uit te diepen, om actualiteiten te bespreken en om te netwerken.   

--> lees meer